http://www.pargoon.com
فهرست ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور که با استفاده از این سامانه، نقل و انتقال فرهنگیان را مدیریت می نمایند :
درون استانی جهت ورود به سیستم نقل و انتقال درون استانی ، روی استان مورد نظر کلیک نمایید،
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • کهکيلويه وبويراحمد
 • گلستان
 • گيلان
 • لرستان
 • مازندران
 • مرکزي
 • هرمزگان
 • همدان
 • یزد